MADATvízió

A személyes adatok védelme jogi kötelezettség és egyben alapvető üzleti érdek.

Egy megfelelően működő adatvédelmi rendszer kialakításához jogi, informatikai és folyamatszervezési intézkedéseket kell szakszerűen kialakítani és összehangolni.

Ennek a következménye, hogy a gyakorlatban nincs két egyforma személyes adatkezelés.

Egy adatvédelmi probléma megoldásához a ténybeli tudás, a gyakorlati tapasztalat és a szakmai tájékozottság tudatos alkalmazása szükséges.

Az adatvédelmi szakértők szakmai tudatosságának kialakítására és fejlesztésére alakult meg a Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság Egyesülete a MADAT.

Küldetésünknek valljuk:

  • az adatvédelmi szakemberek munkájának és tudományos tevékenységének segítését;
  • sztenderdek, ajánlások, szakmai minimum követelmények, megfelelőségi eljárások kidolgozását;
  • a szakmai párbeszéd kezdeményezését és támogatását;
  • az adatvédelem, az adatbiztonság és az információszabadság területeihez kapcsolódó szakmai konzultációk szervezését;
  • ismeretterjesztést és tanácsadást az általános adatvédelmi helyzetekben tanúsított tudatos magatartás kialakítása és szintjének emelése érdekében az adatkezelők, adatfeldolgozók és adatalanyok (érintettek) körében;
  • a szakmai vállalkozásokat összefogását.

Mindezek megvalósítása érdekében szervezzük tevékenységünket, alakítjuk külső és belső kapcsolatainak és fejlesztjük tudásunkat.